ontstressen met je team in de natuur

Een intense en spannende belevenis !

We kennen verschillende vormen van teambegeleiding. Maar elke keer is het ook belangrijk om gewoon samen te zijn, om de verbinding te voelen, om plezier te maken. En van daaruit te werken aan een verandering die we als team beogen. Om jullie deze verbinding en het plezier te laten voelen, organiseren we ontstressen in de natuur voor teams. 

Onze verschillende vormen van teamondersteuning dienen elk een ander doel. In teambuilding ligt de nadruk op een betere verbinding. In teamcoaching pakken we specifieke thematieken aan. In teamontwikkeling werken we aan de groei van mens en team in functie van beoogde resultaten.

Als we teams begeleiden willen we eerst en vooral ‘zien’ wat er wel al is: ‘Wat loopt al goed?’. Even terugschakelen is zinvol want vaak is er al een focus gegroeid op wat niet wil lukken. Ook de fase waarin een team zich bevindt is cruciaal, net als de ontwikkelvraag die in het team leeft. Wat vraagt om een verandering of verdieping? Wat willen we versterken?


 

Ontstressen met je team in de natuur / Offerte op maat vragen
 

Bedankt voor je bericht

Ons team zal je zo snel mogelijk contacteren.

Teambuilding

We leggen de nadruk op elkaar beter leren kennen in een ontspannen sfeer. In de natuur en in het spel. De fun factor is nooit ver weg en de veiligheid, zowel fysiek als psychisch, wordt bewaakt en versterkt.

De verbinding tussen de leden groeit, de samenwerking verstevigt, het lerend vermogen van het team vergroot. Een vooral: leden hebben het gevoel hun authentieke zelf te mogen blijven waardoor de werkbaarheid, de weerbaarheid, de positieve mindset en de openheid naar mekaar kan groeien. Hierdoor kan het team resultaten neerzetten die veel verder gaan dan de optelsom van de individuele leden. 

Slimme teams doen regelmatig deze vorm van onderhoud om de onderlinge band te versterken. Of om nieuwe leden te verwelkomen.


Teamcoaching

Er is een thema dat aandacht vraagt. Een visie uitwerken, overleg verbeteren, feedback geven aan elkaar, snel inspelen op veranderingen, conflicten constructief verwerken, … het kan allemaal. Het is een perfecte aanleiding om samen op exploratie te gaan in de natuur en via sport en spel elkaar op dit vlak te leren kennen en uit te dagen. Je leert nieuwe opties te verkennen en grenzen te verleggen of aan te geven. 

Zo verhogen we het bewustzijn van de leden. De onder de oppervlakte verborgen dynamieken die het teamgedrag beïnvloeden worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. 

In essentie gaat dit over het vermogen om elk lid in zijn competenties te erkennen en erop te vertrouwen dat iedereen het beste voorheeft met het geheel. Om een gedeelde manier van samenwerking te vinden die de organisatie dient. 

De bandbreedte om flexibel en creatief om te gaan met complexe uitdagingen neemt toe. Verschillen worden gezien en erkend. een of twee alinea's die uw product of diensten beschrijven. Om succesvol te zijn, moet uw inhoud nuttig zijn voor uw lezers.

Start met de klant -- vind wat de klanten willen en geef het hen.

Teamontwikkeling


Als we over teamontwikkeling spreken, gebeurt de begeleiding in functie van de fase waarin een team zich bevindt. Vooraf wordt samen onderzocht welke fase dit is volgens het model van Tuckman. In de teambegeleiding zelf zal de nadruk dan liggen op hoe deze fase zorgvuldig afronden en  overstijgen.

In de begeleiding bepalen we wat het gemeenschappelijk doel is, waarom de samenstelling is wat ze is en wat de rol van de verschillende deelnemers kan zijn. Tegelijk is aandacht voor de verschillen in de groep essentieel: elke deelnemer komt vanuit een eigen context en brengt deze mee. Dit als meerwaarde zien is een grote troef.

In een volgende stap onderzoeken we de manier van samenwerken. Komen onder meer aan bod:  Wat willen we uiteindelijk bereiken? Wat is de scope? Welke middelen hebben we ter beschikking? Hoe zorgen we voor een goede communicatie naar de rest van de organisatie? Hoe volgen we de voortgang van onze werking op? 

Ten slotte brengen we in kaart welke resultaten er al dan niet gehaald worden, welk engagement er is, hoe betrokken leden zich voelen voor het resultaat. En hoe we dit resultaat zullen borgen én vieren. 

Bij het ontbinden van een tijdelijk projectteam vindt een grondige evaluatie plaats: wat ging goed? Wat nemen we mee als lessen voor een volgend traject? Er is een bespreking van de wijze waarop elk teamlid het verloop heeft ervaren. Dit kan het leereffect versterken en een basis vormen voor toekomstige (h)echte samenwerking. 

Meestal kiezen we voor een mix van buiten in de natuur en binnen om één en ander te verwoorden en op papier te zetten.L​aat jouw team groeien en trek de natuur in 

Maak van Uw bedrijf een betere werkplek

Allemaal goede redenen voor te ontstressen met je team in de natuur


  • Je wil het gevoel versterken samen aan de toekomst te werken
  • je team werkt onvoldoende samen, er zijn spanningen in het team en die belemmeren een goede samenwerking
  • je team heeft heel wat doorgemaakt en kan een boost in veerkracht goed gebruiken
  • je gelooft in de kracht van de natuur en het buiten zijn en wil dit inzetten
  • je wil je team naar een hoger plan tillen
  • je team wil beter kunnen omgaan met uitdagende situaties en elkaar meer ondersteunen
  • je wil inzicht krijgen in de kwaliteiten van je team
  • je wil elkaar eens op een andere manier leren kennen

Veel gestelde vragen

Je hebt een specifieke of misschien nog vage vraag, maar je wil met je team(s) naar buiten, de natuur in. Vul het contactformulier op deze pagina in en één van onze ervaren natuurcoaches neemt contact op met jou en zoek samen met jou naar een gepaste oplossing. Op basis daarvan doen wij jou een voorstel.

Of je één of meerdere sessie wil, of nodig hebt, bespreken we samen. Op basis van jouw vraag en behoeften doen we een gepast voorstel, zodat jij met je team(s) de passende volgende stap kan zetten.

Mobiliteit

Heeft iemand in je team problemen met mobiliteit of iemand problemen om zich te verplaatsen in de natuur? Bepreek met ons de mogelijkheden. Een passende locatie kan al veel doen.

PROPEL kan voor deze begeleidingen beroep doen op meer dan 25 ervaren natuurcoaches in samenwerking met NextStep coaching.  Afhankelijk van de vraag en de locatie zorgen wij voor de beste match voor jouw vraag. Wij kunnen deze begeleiding geven in heel Vlaanderen en Brussel. Op specifieke vraag kunnen wij dit ook doen op andere locaties, in Wallonië, Nederland of elders.

Extra voordelen

Je doet niet alleen iets aan de specifieke vraag voor je team. Je brengt je team ook in de natuur. De natuur heeft een helende werking op de mens, het brengt rust, het verlaagd de stress en werkt inspirerend.
Door in verbinding te gaan met de natuur, vinden deelnemers de weg naar hun eigen natuur en wat zij nodig hebben. Het verdiept en geeft aanknopingspunten.
En als laatste, op zo'n dag in de natuur zet toch al gauw 10.000 gezonde stappen.


Ons team groeit verder

Dat de activiteit buiten doorging in de natuur gaf al gelijk een heel andere dynamiek en doorbrak als vanzelf onze ingesleten gewoontes. De aangeboden oefeningen gaven ons team vele inzichten en ook concrete stappen om verder te groeien. En we hadden onderwijl nog pret ook! We gebruiken nog vaak de metaforen uit de natuur voor ons groeipad.

 A.K.Geen idee wat jij nodig hebt ?

Bel ons en vertel je verhaal. We luisteren naar jou en denken mee over wat jij nodig hebt. Kunnen we je niet helpen? Dan verwijzen we graag door waar mogelijk.

Bel 0477 85 59 98 of stuur een mailtje