Optimaal functioneren als ingenieur | hoger technisch opgeleide | manager | team

Privacybeleid

NextStep Coaching BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
PROPEL is een merknaam van NextStep coaching BV.


Contactgegevens:

NextStep Coaching BV

Rood Beeldekenstraat 23

9820 Merelbeke


Adres maatschappelijk zetel:

NextStep Coaching BV

Rood Beeldekenstraat 23

9820 Merelbeke

Telefoon: 0477 855 998  

E-mail:  info@propel.be

Ondernemingsnummer: BE 0509 964 929


Verwerkte persoonsgegevens

NextStep Coaching BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

Het afhandelen van jouw betaling.

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


Het gebruik van cookies

Wanneer je onze website bezoekt verzamelen we informatie aan de hand van cookies. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NextStep Coaching BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. NextStep Coaching BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be).


Beveiliging persoonsgegevens

NextStep Coaching BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@propel.be.