Leiderschapscoaching

Leiderschap als essentiële kwaliteit

Leiderschap is een essentiële kwaliteit voor succes in zowel professionele als persoonlijke omgevingen. Effectieve leiders zijn in staat om hun team te motiveren, richting te geven en samen te werken om doelen te bereiken. Maar leiderschap is niet altijd gemakkelijk. Het vereist zelfreflectie, ontwikkeling van vaardigheden en aanpassingsvermogen aan verschillende situaties en mensen.

Dit is waar leiderschapscoaching van onschatbare waarde kan zijn. Het biedt individuen de kans om hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en te versterken, door middel van begeleiding en ondersteuning van een professionele coach.

Geef jezelf daarom de kans om je professioneel verder te ontwikkelen door middel van individueel leiderschapscoaching die je zal helpen om te ontdekken hoe je op een authentieke manier leiderschap kan tonen en uitstralen. De coaching wordt specifiek afgestemd op de behoeften van elke individuele leidinggevende

Vragen of wens je meer info ? We helpen je graag verder.

Bedankt voor je bericht

Ons team zal je zo snel mogelijk contacteren.


      Wat levert deze coaching op ?

      • De groei en persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende wordt gestimuleerd , wat resulteert in een  sterkere binding met zijn bedrijf en zijn medewerkers
      • Een sterkere binding tussen de leidinggevende en zijn bedrijf leidt tot een toename van het zelfsturend vermogen, met een positief effect op de samenwerking en communicatie binnen het team.
      • Sterk leiderschap  leidt tot minder verloop van medewerkers, omdat zij meer jobtevredenheid ervaren en beter inzicht hebben in hun eigen blinde vlekken.
      • Een proactieve aanpak van de leidinggevende resulteert in minder stress en burn-outs onder zijn medewerkers  op het werk.
      • Het hebben van een extern klankbord is ook zinvol voor beginnende leidinggevenden om zaken af te toetsen, hun zelfbeeld scherp te stellen en hun communicatiestijl te spiegelen.

      Voordelen voor de leidinggevende

      • Meer zelfvertrouwen
      • Weten wat er echt bij hem/haar past
      • Meer productiviteit
      • Zicht op eigen kwaliteiten
      • Meer impact
      • Meer dynamiek, openheid en commitment in het team
      • Meer energie
      • Meer daadkracht
      • Rust in het hoofd



      Onze werkwijze

      Persoonlijk 

      De aanpak is integraal en persoonlijk, waarbij er aandacht is voor reflectie, beleving, ratio en gevoel.  


      Doelgericht

      Onze aanpak is gericht op het versterken van de leiderschapscapaciteiten wat leidt tot een betere integratie met bedrijf en samenwerking met medewerkers

      neutraliteit en openheid

      Als externe begeleiding garanderen wij neutraliteit, confidentialiteit en openheid.


      Heb je geen idee wat je nodig hebt?

      Contacteer ons en vertel je verhaal. We luisteren naar jou en denken mee over wat jij nodig hebt. Kunnen we je niet helpen? Dan verwijzen we graag door waar mogelijk.

      Bel 0477 85 59 98 of stuur een mail.