Van Introvertie naar Connectie

Hoe Peter de ommeslag maakte

Introvertie naar Connectie

Peter, een midden dertiger, stond onlangs voor een raadsel. Ondanks zijn begeerde expertise als ingenieur in elektromechanica, liepen sollicitatiegesprekken keer op keer vast. Elke mislukte poging voedde zijn onzekerheid en de spiraal van twijfel nam toe, net als zijn neiging tot introvertie

Peter klopte aan bij Propel met zijn VDAB loopbaancheque. Ons eerste doel? Zijn professionele reis doorgronden. We doken diep in zijn carrière-overgangen, ambities, uitdagingen en triomfen. Al snel kwam een terugkerend patroon naar voren: Peter's introverte communicatiestijl. Beschreven als 'lusteloos communiceren', straalde hij een terughoudendheid uit die soms als desinteresse werd geïnterpreteerd. Hij komt tot de conclusie dat het dat is wat hem parten speelt.


Het is een valkuil van Peter vanuit de overtuiging ‘dat je best niet te veel opvalt want dan riskeer je op je bek te gaan’. Hij wil dit patroon doorbreken. De uitdaging die Peter ervaart zo precies kunnen benoemen geeft hem rust. We werken ook uit welke kwaliteiten Peter dan wel heeft: zelf problemen oplossen (niet doorschuiven), doordacht werken, rekening houden met alle betrokkenen, voorkomen van discussie, heel goed voorbereiden ,…. 

De oorzaak? Een diepgewortelde overtuiging om niet te veel op te vallen, om teleurstelling of falen te voorkomen. Maar toen Peter de kans kreeg om deze gewoonte te herkennen en te herdefiniëren, ontsloten zich nieuwe perspectieven. Zijn voorzichtigheid beleefde hij niet langer als een zwakte maar als een capaciteit voor nuance, wat leidde tot een nieuwe benadering van communiceren. De oude sturende overtuiging van ‘zich beter koest te houden’ wordt vervangen door ‘mij tonen is nodig want ik wil gehoord en gezien worden’. 

Nieuwe inzichten

Doorheen onze sessies verkenden we Peters verleden, met name de complexe relatie met zijn vader, die sporadisch aanwezig was maar een blijvende indruk achterliet. Deze introspectieve reis, ondersteund door een familieopstelling, hielp Peter om zijn ware kracht te herontdekken en oude wonden te helen. Met hernieuwde inzichten en praktijk door middel van rollenspelen gericht op het solliciteren, begon Peter geleidelijk zijn authentieke stem te vinden. Hoewel er aanvankelijk aarzeling was, overwon hij zijn angst voor afwijzing en groeide hij in zelfvertrouwen


Ommeslag

Bij ons afscheid keek Peter terug op het loopbaanadvies met dankbaarheid: "Deze spiegel had ik nodig" zei hij, zijn houding en uitstraling nu resoluut anders. Het was duidelijk: Peter had zich voorgenomen om zich voortaan echt te laten zien en horen.

Loopbaanadvies aan voordelig tarief? Plan je gratis infogesprek bij een ingenieurscoach

Loopbaanbegeleiding

Bedankt voor je bericht

Ons team zal je zo snel mogelijk contacteren.