Opleiding Bewustzijnscoach

Jaartraject: BEWUSTZIJNSCOACH


In dit jaartraject reiken we inzichten en een uniek denkkader aan die jou als coach uitnodigen om bewust te navigeren tijdens je sessies en zelf je bewustzijn te verbreden en verdiepen.

In elke sessie van het jaartraject bewandelen we twee pistes. De eerste noemen we 'geestelijke massage': we maken de structuur van ons willen, denken, voelen en gedrag losser door het te doorgronden en het uit te dagen aan de hand van een model en vele ervaringsgerichte oefeningen. In de tweede beweging oefenen we onszelf in het gewaar worden van het zijn zodat onze intuïtie maximaal zijn rol kan spelen en we neutraler, opener onze coachee kunnen ontvangen.

Je wordt een medium voor diepgaande en transformerende coachingtrajecten!

De diepe wens in elk van ons

Mensen willen leven en beleven. Ze verlangen ernaar om te kunnen genieten van de diepte van het bestaan en ze willen hun eigen unieke zijn in de wereld kunnen zetten. Om te groeien in wijsheid, mededogen en daadkracht. En om het leven in zijn volheid te kunnen ervaren, er zich aan over te kunnen geven, er plezier en vervulling in te beleven. 

Veel mensen ervaren het bestaan anders. Ze frustreren zich, piekeren eindeloos door, twijfelen over keuzes die ze willen maken of stellen actie uit. Anderen maken slapeloze nachten mee, schieten wakker in angst. Ze verliezen vertrouwen, zin en hoop in het leven. Absurditeit, wanhoop, achterdocht, moedeloosheid en depressie liggen op de loer. Allerlei onderliggende angsten verankeren zich steeds dieper in het dagelijkse bestaan.  Hun wereld wordt steeds kleiner. Overleven is wat dan overblijft. 

Er huist een diepe wens in elke mens om voluit in het leven te staan. Bewustwording van de eigen destructieve mechanismen en van de onontgonnen parels diep in onszelf dringt zich op.

Daartoe zijn coaches nodig die voluit aanwezig kunnen zijn en een diep inzicht hebben. 

Jouw rol als coach

Jij wil daarin begeleiden, ondersteunen vanuit je unieke authentieke zelf, vanuit je gevoeligheid voor de myriaden aan waarden waar elke mens en deze wereld een manifestatie van is. Zelf zijn en anderen laten zijn.

Jij wil daartoe inzicht verwerven en de ware aard van jouw bewustzijn ervaren. Je wil je een open en ondersteunende houding eigen maken, je eigen ballast verder opruimen.

Om op dit dieper niveau te coachen dien je bewust te zijn van waar je coachee zit in zijn proces.   Jijzelf volgt, daagt uit, nodigt uit en stuurt bij. Je hebt een kompas nodig en je wil niet dat je eigen 'oude' stukken de diepgang afblokken. Dit jaartraject biedt een helder kompas en is een uitnodiging om eigen 'oude' stukken aan te pakken zodat de landkaart waarop je navigeert deze van je klant is en niet die van jezelf.

In deze opleiding leren we de structuur van het bewustzijn en de menselijke ervaring. Die structuur zal als een landkaart dienen voor je navigeren waardoor je gericht kan het verbredings- en verdiepingsproces kan ondersteunen. Elke verruiming maakt energie vrij voor het manifesteren van authenticiteit en een uniek palet aan waardengevoeligheid die in elke mens huist en ontplooiing zoekt. Een heel leven lang.

Versterk je eigen plek als coach

Je zal het vaak genoeg gehoord hebben: je eigen kwaliteit van aanwezigheid is bepalend voor de evolutie die je coachee kan doormaken. In deze opleiding willen we onszelf als coach laten 'rijpen' zodat we zoveel als mogelijk 'bedding' (Eng: holding) kunnen bieden aan onze coachee. Een bedding waarin de persoon zijn eigen weg kan bewust worden en zijn intuïtie durft te volgen zodat die zich meer en meer aan zijn potentieel overgeeft. 


 
 Jaartraject: BEWUSTZIJNSCOACH

Vragen of interesse?
Wij helpen je graag.

Bedankt voor je bericht

Ons team zal je zo snel mogelijk contacteren.

 

SCHRIJF JE IN VOOR DE OPLEIDING

 • Aanbod
 • Locatie

2.177,69 € 2.177,69 € 2177.69 EUR

2.635,00 €

This combination does not exist.

Add to Cart
Data: 6 en 7 dec 2023 telkens van 9:30 tot 17:00
Locatie: Trainingscentrum PROPEL, Rood Beeldekenstraat 23, Merelbeke, 9820, België
Prijs: 1245.0 €
Er zijn geen evenementen voor deze selectie.

Je wil je eigen bewustzijn verruimen

Dat vraagt om een coach die

- zich bewust is van zijn eigen identificaties
- het ego herkent bij zichzelf en het de juiste plek kan geven

- zelf verschil voelt tussen instinctief en intuïtief gedrag
- geproefd heeft van zijn ware aard

Je krijgt hier in de loop van de opleiding meer en meer voeling mee. Dit opent de mogelijkheid op een geheel andere manier aanwezig zijn. 

Ondertussen zijn we gestart...

Heb jij interesse om er volgende keer bij te zijn laat dan je gegevens hierboven achter of schrijf je in. We werken met een groep van max 12 personen.

Reserveer tijdig je plaats. Voorlopig geldt de vroegboekkorting van 20% met code BWZC2024X. Die geef je in op het einde van je registratie. Mocht het niet lukken stuur dan een emailtje naar info@nextstepcoaching.be.

Bij de trainer kan je terecht voor bijkomende vragen en om af te toetsen of het iets voor jou is: bel Filip op 0499/532977.
 

Waar je weg van wil in je coaching of in je leven is...

 • verstrikt geraken in het verhaal van de ander

 • niet goed weten waar je aanbeland bent halverwege je begeleiding

 • geen overzicht hebben van welk opties er zijn om de begeleiding te vervolgen

 • jezelf herhalen

 • zelf van de kaart kunnen gebracht worden

 • na een gesprek een energielek ervaren

 • voelen dat er nog te gemakkelijk topics worden aangeraakt bij jezelf en niet goed weten hoe die een plaats te geven

 • weinig diep verankerd inzicht hebben in de mens

 • trage vooruitgang en niet weten waarom

Op weg naar ...

 • Verdieping van jouw innerlijk leiderschap in alle authenticiteit.

 • Groei in onafhankelijkheid en betrokkenheid richting de coachee.

 • Bewust leren kiezen en handelen met overgave.

 • Je manifesteren als een betrouwbare steunpilaar voor de coachee.

  • Voorkomen dat de coachee zich te sterk aan je hecht.

 • Een dieper bewustzijn ontwikkelen dat zich uit in:

  • Een helder besef van je eigen waarden.

  • Erkenning van je behoeften.

  • Inzicht in de ware aard van je bewustzijn.

 • Je coachrol ten volle opnemen, ook op het vlak van bewustzijn.

Een hefboom tot transformatie

Dit jaartraject is een prachtige hefboom tot transformatie. Je manier van aanwezig zijn bij je coachee zal een sterke evolutie ondergaan. Je zal zelf weten wat vol-ledig aanwezig bij je coachee zijn echt is.

Eenvoudig en diepgaand denk- en voelkader

Dit is een uniek jaartraject waarbij jij leert hoe je de beperkende referentiekaders doorbreekt aan de hand van een zeer doordacht en doorvoelbaar model dat handvaten voor de coach aanreikt op fysiek, emotioneel-mentaal, energetisch en spiritueel vlak.
Er zijn veel meer beperkende referentiekaders dan we door hebben. Door die zelf te deconstrueren heb je meteen alle handvaten in handen om ook anderen tot deze weg van zelfbevrijding uit te nodigen. De inzichten en aangereikte methodieken zetten op verrassende wijze onze aannames op zijn kop. Het is een ontdekkingstocht. Je hoeft niks te geloven, je kan alles zelf ervaren

opleiding bewustzijnscoach

Waarom bewustzijn nastreven?

Onze maatschappij heeft nood aan authentieke mensen d.w.z. mensen die hun waardengevoeligheid beleven, die ten volle bewust zijn van de keuzes die ze maken.. Waarom is het moeilijk voor zoveel mensen om zich goed te voelen in hun vel, om op een fijne manier met elkaar om te gaan, om gepassioneerd te leven en tegelijk dingen los te kunnen laten eens ze hun ‘vervaldatum’ bereikt hebben?

Mensen zitten gevangen in een wereld van zien en gezien worden. The Matrix. Zich authentiek manifesteren gaat al vroeg teloor door te willen voldoen aan de verwachtingen van anderen uit angst voor verlies van aandacht of liefde, of uit angst om verstoten te worden. De rest van hun leven zijn ze zoekende terwijl de essentie van het leven nooit weg is en voor ieder toegankelijk.

Dat zoeken loopt niet altijd van een leien dakje en dan is de hang naar compensaties (overmatig eten, zoetigheid, alcohol, drugs,...) niet ver weg. Dat leidt tot verslavingen allerlei en compulsief gedrag. We ervaren steeds minder vrijheid.

We zien het telkens weer gebeuren in het Groeitraject Ontwaak je Innerlijk Leiderschap dat voor iedereen openstaat. Er wordt een model doorlopen dat een uniek, eenvoudig en kristalhelder beeld geeft van de modaliteiten van de mens en hoe zich dat verhoudt tot de wereld. Voor elk van die modaliteiten krijgen ze gepaste tools aangereikt. Mensen maken transformaties door. Ze leren anders kijken naar de wereld en naar hun eigen beleving. Van zien gaan ze naar zijn, stap voor stap.

Ik wil graag op de hoogte blijven over het
de opleiding tot bewustzijnscoach.

Veel gestelde vragen

Deze opleiding gebruikt een model dat de menselijke modaliteiten weerspiegelt: willen-denken-voelen-doen en zijn. We laten het zich ontvouwen op individueel, sociaal, maatschappelijk en spiritueel vlak. Het is een model dat tegelijk eenvoudig is en uitnodigt steeds verder te ont-dekken. Het model weerspiegelt ook de cyclische aard van ons bestaan. We noemen het ons verdichtingsmodel. Het nodigt je uit om steeds dieper in jezelf te gewaar te worden. De wereld van projectie en reflectie wordt er feilloos in kaart gebracht: de lagen die ons daarin vasthouden worden zichtbaar en benoemd. Bij elke laag horen tools die jij als coach leert inzetten. Het gaat om tools die je jouw authenticiteit laten ontdekken, je krijgt een verrassende blik op gevoelens en emoties en hoe er mee om te gaan. Er zijn ook tools die je denkkaders doorbreken, je helingsproces bevorderen en je aanwezigheid verdiepen. De bewustzijnslaag van waaruit we dit doen is hierbij cruciaal. 

Het traject zoomt in en uit op de volgende vijf elementen en dat op verschillende niveau's :

Verbinding met jezelf en met anderen | Ontdek hoe je communiceert met anderen en wat dat vertelt over hoe je met jezelf omgaat. Krijg handvaten om dieper te verbinden en open te communiceren zonder aanvallend over te komen. Doorbreek de cyclus van projectie en reflectie die je vasthoudt.

Onze diepste verlangens |Wat ligt er diep in elke mens aan uniek 'materiaal' te verlangen om tot expressie te komen? Hoe herken je het en hoe maak je het vrij? Welke rol heeft heling hierin te spelen en hoe pas je dat dan toe in de werkelijkheid? Wat is 'in verbinding staan met jezelf'?

Een juiste plaats voor ons denken | Ons denken is een belangrijke kracht maar het speelt ons ook parten. Je leert kijken naar je denken. Je leert je identificaties te herkennen en te ontmantelen. Zodat je losser komt van je ego en jij ruimte leert creëren voor je authentieke zijn.  De weg naar je levens- en loopbaangeluk leer je openleggen.

In je eigen authentieke kracht staan en die tonen | De wereld heeft ieders unieke zijn hard nodig. Onze inschikkelijkheid en onze wens om gezien te worden verleiden ons om onze uniciteit te laten verbleken. Je leert dit spel doorzien. Je leert hoe terug de moed te voelen en jezelf niet te laten wegdeemsteren in je angst. Je leert hoe je de ruimte creëert voor je coachee om de naakte realiteit onder ogen te zien.

Je innerlijke gids opwaarderen | Willen, denken, voelen, doen neigen een eigen leven te leiden en je te laten ontsporen. Leer hoe je bezield leven kan voelen via je intuïtie en het wetend veld. Maak ze ook vrij opdat jij je unieke zijn kan neerzetten in dit aardse paradijs (en helpt dat er van te maken:-) Het gaat over je eigen ritme respecteren, de verstorende invloed herkennen van willen in plaats van te zijn. Je verruimt je bewustzijn en leeft meer vanuit je intuïtie. Je leert hoe jij anderen daartoe kan uitnodigen.

Non-duaal bewustzijn. Leer meer en meer leven voorbij de identificaties. Ervaar je ware natuur, vang er een glimp van op. Versta het concept en consequenties ervan voor je leven. Dit is de spirituele dimensie.

 • Voor eenieder die voelt dat er meer is en daar taal,  inzichten en tools voor wil en die maar met mondjesmaat vindt.

 • voor eenieder die zijn bewust aanwezig wil gewaar worden.

 • Voor coaches die hun praktijk willen verdiepen. Die vanuit een zichzelf ontvouwend en nimmer beperkend kader willen werken. 

 • Voor mensen die zien dat de manier waarop we nu onze maatschappij organiseren een eindig verhaal is en zoeken naar een nieuwe verfrissende en energiegevende insteek.

Waarom kiezen voor een jaartraject bewustzijncoach bij ons?

De inzichten en methodieken die deze transformaties ondersteunen worden in dit jaartraject aangereikt en ingeoefend om deze in te kunnen zetten in de eigen coachingpraktijk. Als coach verwerf je scherpte in je blik op de wereld, je kan dieper verbinden met je coachee en je kan vanuit een vernieuwd zijn de andere ondersteunen in zijn proces.

Een waarden-bewust innerlijk leven vol overgave komt binnen handbereik.

Er is niks aanmatigends in onze aanpak. Je kritiek is even welkom als je enthousiasme. Je verbijstering even goed als je verwondering.

We bieden een fijne manier om te ontdekken dat er zoveel meer mogelijk is voor elke mens. En dat dit toegankelijk is voor elkeen. En dat je daar anderen in kan ondersteunen als coach.

Hoewel onze aanpak en de aangereikte inzichten van alles op zijn kop zetten is het geen revolte. De enige revolutie die plaatsvindt is in onszelf. We noemen het transformatie. Inspiratie en energie komt vrij.

Door het model samen met andere cursisten in te oefenen en evalueren, ervaar je zelf het effect van de ingezette tools.

Het is verrijkend te ondervinden hoe deze nieuwe manier van 'in de wereld staan' kan worden ingezet bij de meest uiteenlopende uitdagingen.

Dit jaartraject vindt plaats in kleine groep. Inzichten, oefeningen, visualisaties, meditaties worden afgewisseld zodat elk ook zijn voorkeur-ingangspoorten leert kennen en gebruiken. Er is een eenvoud en een rijkdom aan kaders die een gestructureerd geheel vormen. Je zal zelf uitgenodigd worden gangbare denkkaders te doorbreken.

Er werden erkende modellen en referentiekaders geïntegreerd zoals U-theory, yoga, familieopstellingen, heling- en energiewerk, NLP, enneagram. Ook minder gekende kaders zoals deze van de advaita beweging (Rupert Spira en Francis Lucille), Transsurfing van Vadim Zeland, pedagogie volgens Rudolf Steiner of de rol van het elektromagnetisme volgens Lucie Fransen zijn steunpunten in dit jaartrjaect.

Waar staat deze opleiding NIET voor? 

Eénzijdigheid is niet onze stijl: Wij geloven in een holistische benadering van training. Daarom garanderen we dat elke sessie een gevarieerde ervaring biedt. Je kunt een combinatie verwachten van praktische tools, meditatieve momenten om reflectie en bewustzijn te bevorderen, en interactieve oefeningen waarbij deelnemers samenwerken en van elkaar leren.

Verre van 'Fluffie': Mijn achtergrond als ingenieur heeft me gevormd tot een trainer die concrete, ervaarbare methodes hoog in het vaandel draagt. We willen dat deelnemers niet alleen concepten begrijpen, maar ze ook voelen en ervaren. Terwijl we erkennen dat niet elke methode voor iedereen zal resoneren, streven we ernaar een breed scala aan tools aan te bieden, zodat er altijd iets is dat bij jou past en resultaat oplevert.

Geen 'Ex cathedra' benadering: Bij ons staan de deelnemers centraal. We geloven sterk in co-creatie en het idee dat de meest impactvolle inzichten en leren ontstaan in interactie en verbinding met anderen. In plaats van een eenzijdige lezing, moedigen we dialoog en samenwerking aan, zodat elke deelnemer zich gezien en gehoord voelt en actief deelneemt aan het leerproces.


Deze training wordt gegeven door Filip Bauwens.

Filip Bauwens is coach en zaakvoerder van NextStep coaching en PROPEL. Hij is de bedenker en bezieler van het Traject Authentiek leren Manifesteren, het vroegere traject innerlijk leiderschap dat ondertussen 16 edities kende en ongelooflijk veel inzichten opleverde. Hij legde zelf een hele weg af op weg naar zijn authenticiteit en innerlijk leiderschap en proefde zelf van een non-duale ervaring die hem sterkte in het eenheidsbewustzijn. Die weg ervaart hij ook als zijn bijzondere troef: alles wat aangereikt wordt is uit het leven gegrepen. Het wordt ook ondersteund door de vele opleidingen die Filip doorliep. Hij is master NLP, Familieopsteller, Energetisch consulent en bekwaamde zich in tal van disciplines zoals Enneagram, EDMR, U-theory, non-dualiteit Satsanghs en ervaringen,... Filip is professioneel erkend coach via ICF (PCC) en is een ervaren spreker op workshops en trainingen. Zijn passie is de ‘next step’ aan de mensen zelf te laten ontspruiten zodat ze meer loopbaangeluk en levensvreugde mogen ervaren. 

NextStep coaching BV is een door de Vlaamse overheid erkend opleidingsinstituut.

Lees meer

Geen idee wat jij nodig hebt?

Bel ons en vertel je verhaal. We luisteren naar jou en denken mee over wat jij nodig hebt. Kunnen we je niet helpen? Dan verwijzen we graag door waar mogelijk.

Bel 0477 85 59 98 of stuur een mailtje.

Geen idee wat jij nodig hebt?

Bel ons en vertel je verhaal. We luisteren naar jou en denken mee over wat jij nodig hebt. Kunnen we je niet helpen? Dan verwijzen we graag door waar mogelijk.

Bel 0477 85 59 98 of stuur een mailtje.