Missie en visie

Er is veel nood aan begeleiding en coaching in de technische wereld. Het potentieel, dat in de internationale concurrentiestrijd broodnodig hebben, blijft in vele gevallen onderbenut.

 studie 2018

 

photo of pilot calibrating knobs

Missie

De missie van PROPEL is hoger technisch opgeleiden vooruit helpen in hun loopbaan en hun ondersteunen in het realiseren van hun volle

potentieel. De propeller is metafoor voor de aspiraties van deze groep: dat kan als expert of als manager.

Steeds zijn kennis van de juiste tools en hoe ze in te zetten naast ‘soft skills’ en een constructieve ‘mindset’ cruciaal voor succes. 

We staan voor een pragmatische en krachtdadige aanpak. We bouwen op de talenten van het individu en ondersteunen het welbevinden van de hele mens.

We willen bijdragen aan het talent management en het retentiebeleid van bedrijven en organisaties.

PROPEL zoekt bewust het kruispunt op waar de individuele aspiraties samenvloeien met de bedrijfs- en organisatieobjectieven. Op die manier wil PROPEL ook zijn steentje bijdragen aan een duurzame economie en maatschappij.

Over Filip

Ik ben opgegroeid op een boerderij: veeteelt. Die plek heeft me wel 'voortdoen' bijgebracht en een liefde voor de natuur, hoewel dat daar toen niet voorop stond. Toen ik zelf 18j was en voor de keuze stond welke richting in te slaan, is daar ingenieur uitgekomen echter zonder goed en wel te weten of dit helemaal bij mij paste. Techniek had me altijd geboeid en ik schroefde regelmatig zaken uit elkaar (in elkaar was al heel wat minder:-) zonder dat de vonk helemaal was overgeslagen. Maar mijn vakken wiskunde en wetenschap waren goed en dan legt het CLB de ingenieurspiste zo voor je open. Ik was ook lichtjes negatief gemotiveerd in die zin dat ik wilde vermijden op de boerderij van mijn ouders terecht te komen en met de keuze voor ingenieursstudies meende ik in de industrie te zullen landen: ver weg daar vandaan! 

De ingenieur in mij wou echter ook wat meer avontuur. Zo startte ik op 23 jarige leeftijd mij piloten-carrière. Een fantastische ervaring is het geworden: een tijdje een eigen tweezitter gehad en daar mee gevlogen tot in het meest noordelijke punt van het Europese vaste land (Hammerfest) tot diep in het zuiden; motorpannes gehad en ook zelf hersteld,... 


Leer meer

cows at farm

Nieuwe horizonten

Ondertussen was al het beroepsleven ingestapt als ingenieur: sommige jaren verliepen goed, andere jaren en jobs waren best uitputtend. Ik deed het niet helemaal met ‘goesting’ en dat kostte mij algauw meer energie dan goed voor me was. Na 17j industrie maakte ik de switch naar rekruteren van ingenieurs bij Insel. 

En zo kwam stilaan mijn eigen pad in zicht! Een verademing is het te voelen dat je daar bent waar je moet zijn. Rust. Vooral in het hoofd. Vele jaren opleiding volgen en zelf gecoacht worden waren mijn deel. Ik zag er van af en ik genoot er ook van. Voor mij was het duidelijk dat persoonlijk ontwikkelingswerk me een rijke en ook nodige levenservaring gaf.

Ik werk nu meer uren dan ooit te voren maar het voelt zo niet meer aan. En het team dat er ontstond maakt het plezant werken. Werken is mijn spreekwoordelijke hobby geworden en het is bevrijdend niet meer bezig  te moeten zijn met de klassieke work-life balance afwegingen. Het is mijn tijd. Er is nu PROPEL, waar ik het beste van mezelf aan geef. En dat ondertussen al mogen uitgroeien is tot NextStep coaching waar een 70-tal coaches de krachten bundelen. En komt alles in een stroomversnelling als je je eigen pad vindt.

Je eigen pad vinden...en dus groeien volgens je eigen pad. Dat wens ik elke ingenieur van harte toe.