Carrièreplanning en loopbaan coaching in bedrijven


Waarom kiezen voor carrière planning als bedrijfsprogramma?   


Bedrijven worden vandaag met tal van uitdagingen geconfronteerd :

 • War for talent 
 • Reorganisaties en interne veranderingen
 • Een steeds sneller wijzigende technologische ontwikkeling welke continue bijscholing vraagt van hun medewerkers, wat leidt tot hoge werkdruk en stress, maar ook flexibiliteit vraagt om waar nodig te evolueren in andere jobs.
 • De evolutie naar langere carrières en de bijgaande vereiste tot continu training en motivatie verhogende job inhoudelijke aanpassingen 

Indien hier niet de nodige aandacht aan gegeven wordt , ontstaat al snel een probleem van verhoogd absenteïsme , daling van motivatie , ongenoegen over werkplek en jobinhoud , communicatieproblemen , .. 

Medewerkers gaan op zoek naar jobs bij andere bedrijven , daar waar ze mits de nodige begeleiding hun capaciteiten blijvend zouden kunnen benutten in het eigen bedrijf.

Contacteer me  

Bedankt voor je bericht

Ons team zal je zo snel mogelijk contacteren.

Carrière planning is een strategisch proces waarin bedrijven een ontwikkelingsplan uitstippelen voor en met hun medewerkers. De loopbaanontwikkelingsdoelen worden geïdentificeerd en de stappen worden uitgestippeld die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Het gaat om het creëren van een bevredigende en succesvolle loopbaan welke aansluit bij de vaardigheden, interesses en waarden van de medewerker,  maar evenzeer bij de noden van het bedrijf.  Dat is de ideale formule waar werkgevers naar streven om verbondenheid met hun medewerkers  te verzekeren en succes van hun bedrijf te realiseren. 

Je medewerkers de kans geven om zich professioneel te laten begeleiden in dit ontwikkelingsplan via loopbaan coaching bij NextStep coaching ondersteunt hen om succesvol te zijn in de opeenvolgende stappen van hun carrière

Het resultaat is een gelukkige en gemotiveerde medewerker !  Wat betekent loopbaan coaching voor jouw organisatie  / onze aanpak


Loopbaan coaching bij NextStep coaching werkt steeds op maat van het individu en de organisatie en zet de ontwikkeling van de medewerker centraal in relatie tot de context waarin hij werkt (het team, het bedrijf, de klant,..).  

 Hierbij vertrekken we vanuit 3 basisprincipes:

 • Een integrale persoonlijke aanpak waarbij er steeds aandacht gaat naar reflectie, beleving, ratio en gevoel. 
 • Binding bevorderen met het bedrijf. Loopbaancoaching verloopt in samenspraak met het bedrijf: de medewerker als onderdeel van de organisatie. 
 • Als externe begeleiding garanderen wij een neutraliteit, confidentialiteit en openheid. 
 • We nemen de medewerkers mee in een coachingstraject waarin het krijgen van zelfinzicht, focus en verbinding met het groter geheel voorop staan. 

Met behulp van diverse bewezen methodes voor zelfanalyse brengen we het loopbaantraject in kaart. We gaan samen op zoek naar de drijfveren van mensen, wat hen energie geeft en kost, hoe veerkrachtig ze zijn, welke behoeften hun werk vervult en we onderzoeken samen de betekenis van het werk. We brengen talenten en valkuilen in kaart en analyseren de omgeving waarin mensen optimaal functioneren. Dit alles gebeurt door te bewegen, creativiteit te stimuleren, te reflecteren, enzovoort. We gaan nog een stap verder door de onderliggende motivaties bloot te leggen. Dit alles wordt afgestemd op de behoeften van de medewerker. Zo weet de medewerker met zekerheid wat hij wil en wat er van hem verwacht wordt.

Elke medewerker wordt begeleid bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, met als doel concrete verbeteringen te realiseren en meer voldoening in hun loopbaan te ervaren. 


Wat zijn de voordelen voor bedrijf en medewerker ?

Organisatie van het coaching programma

Fase 1

Buy-in management: in een kennismakingssessie met het management stellen we onze aanpak voor en krijgt u zicht op de voordelen die het kan opleveren. 

Het management deelt het ontwikkelingsplan met Nextstepcoaching en duidt de te ontwikkelen competenties aan. 

 

Fase 2

Infosessies: in anderhalf uur gaan we in een interactieve workshop aan de slag met uw medewerkers waarin we aan de hand van enkele voorbeelden het doel, onze aanpak en het resultaat van loopbaancoaching uiteen zetten. Een getuigenis van iemand die zelf door een traject bij ons ging geeft uw medewerkers de kans om vragen te stellen. 


Fase 3

Speeddating “meet your coach”: in korte 1 op 1 sessies van 5 minuten leren de medewerkers onze coaches kennen en krijgen ze zicht op wat loopbaancoaching voor hun situatie kan betekenen. Fase 4 : Start van de individuele sessies

Een loopbaan coachingstraject voor uw werknemers bestaat uit sessies van telkens 2 uur. Gemiddelde tijd tussen 2 coachingsessies is 2 à 3 weken. Aantal sessies hangt af van de thema's waarop dient gewerkt te worden met de medewerker , maar 4 sessies een minimum , waardoor een traject al snel 2 à 3 maanden beslaat.  

Operationeel kan dit geïntegreerd worden in de organisatie op ad hoc basis of systematisch. Wanneer er kan gekozen worden voor een meer systematische aanpak bvb een halve dag elke week of veertien dagen en hierrond als dusdanig ook gecommuniceerd wordt naar de medewerkers dan wordt ook de taboe-sfeer die er nog wel eens hangt rond ‘gecoacht worden’ doorbroken.

programma op maat


Via een offerte voor een traject op maat
 • De werkgever stuurt het proces dat de werknemers doormaken
 • Er wordt contractueel overeengekomen rond welke thema’s we met de werknemer aan de slag gaan. 
 • De duur/frequentie van de begeleiding en de kostprijs worden in een offerte op maat overeengekomen. 
 • Er vindt (voortgangs) rapportering plaats door de coach op procesniveau en door de medewerker op inhoudelijk vlak.  

Propel your team

Maak van Uw bedrijf een betere werkplek

Vraag een vrijblijvend​​ gesprek aan​​