En wat als we op een kantelpunt staan?!

De bevindingen van Nassim Haramein en de immense impact op ons bewustzijn.

De paper van Nassim Haramein

De eerste 'paper' van Nassim Haramein en zijn team ondertussen vrijgegeven. Dat is een reis op zich, het is 'mindblowing': een hele kanteling in ons menselijk bewustzijn dient zich aan. Ik ben nooit een notoire 'believer' geweest, en toch zal het mij erg verbazen als dit niet zo is. We hebben een nieuwe Einstein en een nieuw perspectief op ons universum.

In het kleine (subatomaire) blijkt zich het grote te 'spiegelen'. Dat kleine blijkt ook nog eens verbonden te zijn met het grote op, let wel 1040 manieren (schaalfactor). Jawel, dit gaat ons voorstellingsvermogen wat te boven. Echter de aangereikte fysica zorgt voor sluitende bewijzen. De relativiteitstheorie en de kwantumtheorie blijken nu wel verenigbaar te zijn. De vier fundamentele krachten komen voort uit één en dezelfde oorsprong.

Heilige huisjes gaan sneuvelen

Reeds eerder werden meerdere puzzelstukken door grote fysici aangereikt (Einstein, Bohm, Wheeler, Tesla...). Die puzzelstukken vallen nu samen en blijken een prachtig en verbijsterend geheel te vormen. En ja, daar is wel wat weerstand tegen want verschillende heilige huisjes sneuvelen en bepaalde belangengroepen zullen de (r)evolutie met lede ogen aanzien.

Maar is dat niet steeds het geval geweest? Toen we van een platte aarde naar een ronde gingen of van een geocentrisch systeem naar een zonnestelsel bijvoorbeeld? Of toen Newton zijn zwaartekrachttheorie presenteerde. Ook toen Einstein zelf kwam aandraven met zijn relativiteitstheorie werd die eerst op schamper hoongelach ontvangen. Het vergaat ook Nassim Haramein zo, maar de verspreiding van zijn inzichten gaat snel in deze tijden van interconnectiviteit.

Het internet gaat hier een fantastische rol in spelen. Studenten pikken het nu reeds massaal op en gezien de (relatieve) eenvoud zal het het universitaire milieu snel overspoelen. Dat is alvast mijn hoop.

Nulpuntenergie

Voor wie nog iets van zijn kwantumfysica en relativiteitstheorie herinnert is die eerste paper van Nassim Haramein en zijn team fysici echt fantastisch en het opent ontelbaar nieuwe perspectieven. Het fundament van de vernieuwing is de nulpuntenergie.

Die is in de kwantumfysica wel al eerder benoemd geweest door Einstein en Wheeler bijvoorbeeld maar niet opgenomen geweest in de mathematische weergave waardoor er steeds kunstgrepen nodig waren in de kwantumfysica: constanten die dan de 'dark energy' en de 'dark matter' weergeven zorgden ervoor dat de metingen ook wiskundig verklaarbaar waren. En het zorgde er ook voor dat de formules van de relativiteitstheorie enkel op het grote toepasbaar waren en niet op het subatomaire.

In het nieuwe perspectief krijgen de vier fundamentele krachten één gemeenschappelijke oorsprong: de ZPE (zero point energy). Die nulpuntenergie neigt naar oneindig groot doch 'kapt af' op de eindigheid van ons universum. Naar alle waarschijnlijkheid bestaan er nog ontelbaar veel universums.

Die enorme nulpuntenergie ondergaat op het niveau van het proton een terugval van energie die resulteert in de gravitatiekracht. De terugval zelf komt er door de werking van de zwarte gaten en het is precies aan de rand van die zwarte gaten waar de energievermindering plaatsvindt.

Bekijk de paper en cursus van Nassim Haramein

Voor wie er interesse in heeft check de paper van Nassim Haramein en laat me weten wat je ervan vindt. Ik raad geïnteresseerde ook aan om de gratis cursus van Resonance Science Foundation door te nemen. Nassim en zijn team slagen erin het behoorlijk bevattelijk voor te stellen.

De reden waarom het ook mij zo 'warm' maakt is dat het een ander licht werpt op onze plaats in het universum en ons bewustzijn. Hierover gaan we binnenkort nog een aantal blogs vrijgeven. Stay in touch!