Authentiek en verbindend leiderschap


Sta in je eigen kracht

Een authentiek leven leiden kan moeilijk zijn in een wereld waarin we worden aangemoedigd om de verwachtingen van anderen te volgen over wie je volgens hen zou moeten worden. Verdwalen tussen de vele ideeën en perspectieven die andere mensen hebben voor je toekomst, laat vaak geen ruimte over in jezelf - om beslissingen te nemen over hoe jij het beste "kunt leven".