Onze missie en waarden

NextStep coaching Klavertje 4 voor extra portie loopbaangeluk

 

Er is veel nood aan begeleiding en coaching in de technische wereld.
Het potentieel, dat we in de internationale concurrentiestrijd broodnodig hebben,
blijft in vele gevallen onderbenut.

 

Missie

De missie van PROPEL is hoger technisch opgeleiden vooruit helpen in hun loopbaan en hun ondersteunen in het realiseren van hun volle
potentieel. De propeller is metafoor voor de aspiraties van deze groep: dat kan als expert of als manager.

Steeds zijn kennis van de juiste tools en hoe ze in te zetten naast ‘soft skills’ en een constructieve ‘mindset’ cruciaal voor succes. 

We staan voor een pragmatische en krachtdadige aanpak. We bouwen op de talenten van het individu en ondersteunen het welbevinden van
de hele mens.

We willen bijdragen aan het talent management en het retentiebeleid van bedrijven en organisaties.

PROPEL zoekt bewust het kruispunt op waar de individuele aspiraties samenvloeien met de bedrijfs- en organisatieobjectieven. Op die manier wil PROPEL ook zijn steentje bijdragen aan een duurzame economie en maatschappij.

Doelgroep

De doelgroep van PROPEL zijn hoger technisch opgeleiden:
ingenieurs, IT’ers, technisch management/directie; technische bachelors en masters, wetenschappers en doctors in de wetenschappelijke richtingen.

Aangezien ook onze coaches een hogere technische achtergrond hebben, bieden we een gemeenschappelijk ervaringsveld. Hierdoor verlaagt de instapdrempel voor de coachee/trainee, kunnen we gerichter ‘challengen’ en vlotter inspelen op hun wereld en bruikbaarder suggesties aanreiken.

Er wordt loopbaanbegeleiding, coaching en training aangeboden zowel aan bedrijven/organisaties als aan particulieren.

 Onze waarden

  • Plek: voor ieders talent is er een plek. Die plek vinden en innemen is de uitdaging.
  • Samen: 1+1=3 of meer. Wij geloven in de kracht en het plezier van samen werken.
  • Wakker: in het hier en nu alert en aanwezig zijn.
  • Groei: alles wil groeien en alles groeit op zijn eigen tempo. Het groeiproces is de weg.

Deze vier waarden zijn de basis voor het aanslaan van de propeller: je komt in eigen kracht te staan én in verbinding met de wereld.

Deze waarden staan symbool voor de grote veranderingen die je met kleine ingrepen in gang kan zetten. Als het de juiste zijn. En dat is de uitdaging die we op ons nemen. We maken daartoe gebruik van een unieke set van ervaringsgerichte tools.

Onze waarden bevorderen groei in eigenheid en betrokkenheid. Het leidt tot duurzame verankering binnen het groter geheel en het ervaren van loopbaangeluk. Een win-win voor mens en organisatie.

 

Gratis e-book

 

Fijn dat we je op de website mogen verwelkomen!

Wil je nog een leuk extraatje ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief vol tips en inspirerende verhalen en download meteen het gratis NextStep e-book!

Schrijf je in