Leiders uit de startblokken

Leiderschap training voor beginnende leiders
Deze leiderschap training werkt versterkend voor de uitstraling van de leidinggevende in zijn of haar functie.

 • meer intrinsieke voldoening
 • meer energie
 • sterker in de eigen kracht staan

Het programma bestaat uit een groepstraject in 3 stappen, aangevuld met individuele coaching.

Gedurende de coachings en trainingen besteden we aandacht aan:

 • persoonlijke inzichten en vaardigheden
 • relationele skills
 • systemische inzichten

Het groepstraject van de leiderschap training

In dit 7-dagen programma wordt er naast de kennisoverdracht uitgebreid gewerkt rond concrete casussen. Het 7-dagen programma wordt best gespreid in de tijd zodat er tussentijds kan geoefend en geëxperimenteerd worden. In drie stappen wordt kennis overgedragen en ingeoefend om de medewerker te laten groeien in bekwaamheid van het uitoefenen van zijn functie:

 • Zelfsturend vermogen verhogen
  • Dag 1: Zelf sterker worden
  • Dag 2: Verruimen denkkaders
   en paradoxen overstijgen
  • Dag 3: Doelbewust en
   zelfbeslissend leven
 • Communicatievaardigheden aanscherpen
  • Dag 4: Verbindend communiceren
  • Dag 5: Omgaan met anders-zijn
  • Dag 6: Anderen leiden
 • Afstemmen op je context
  • Dag 7: Verhogen organisatiesensitiviteit + wrap up.

Individuele begeleiding

Als deel van de leiderschap training biedt PROPEL individuele coaching aan. De kracht van persoonlijke coaching is van onschatbare waarde:

 • discreet en diepgaand inzicht verwerven in het eigen functioneren
 • gepaste aandacht aan gevoelige thema’s
 • verhoogt de persoonlijke effectiviteit
 • helpt bij bereiken van professionele doelstellingen.
 • een volkomen veilige omgeving
 • confrontatie met eigen automatismen die je effectief functioneren in de weg kunnen staan.

Binnen het kader van het leiderschap-jaarprogramma worden er 2x2u coaching aangeboden per deelnemer.  Dit laat toe om de weerstand tegen verandering in een veilig kader te benoemen en een versterkende individuele aanpak uit te werken. Deze 2x2u worden opgenomen na stap 1 en 2 van het groepstraject.

Beoogde doelstellingen van de leiderschap training

 • Jezelf beter leren kennen
 • Een ruimer inzicht en het doorbreken van vastgeroeste denkpatronen
 • Je eigen levensmissie en -visie helder krijgen en deze integreren met de waarden en normen van jouw organisatie/bedrijf
 • Effectief communiceren: actief luisteren en motiverend spreken
 • Communicatie afstemmen op de specifieke noden van de medemens om constructief met anders-zijn om te gaan
 • Beter inzicht in het potentieel en aspirties van medewerkers

Technieken

 • 12-stappen in (levens-)verhalen van Joseph Campbell
 • Storytelling
 • NLP basis assumpties
 • Visualisatie-oefeningen
 • Verbindend communiceren
 • DISC-typologie
 • Levend kernkwadrant
 • Situationeel leiderschap

Praktisch

Prijsopgave 7-dagen traject

In de prijsopgave voor kleine groepen (tot 10 personen) is inbegrepen:

 • De trainingsmanual voor elke deelnemer
 • Het didactisch lesmateriaal
 • De tussentijdse contacten met de trainees
 • Verplaatsingen naar de trainingslocatie
 • Voorbereiding/intake gesprekken met de verantwoordelijken

Neem gerust contact op voor een volledige prijsofferte op maat.

Aanvraag offerte leiderschapstraining op maat

4 + 7 =

Gratis e-book

 

Fijn dat we je op de website mogen verwelkomen!

Wil je nog een leuk extraatje ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief vol tips en inspirerende verhalen en download meteen het gratis NextStep e-book!

Schrijf je in