Wat hebben we geleerd uit deze corona-crisis? Velen vrezen dat het ‘back to normal’ wordt. En er zijn inderdaad tekenen die daarop wijzen: het autoverkeer neemt weer vlotjes toe, reizen worden terug geboekt, sommigen kunnen de feestdrang nu al niet meer onderdrukken… Voor anderen was het wel een bezinningsperiode. Zo hebben we gemerkt in loopbaanbegeleiding dat mensen meer fundamentele vragen stelden over hun loopbaan en de impact op hun thuissituatie. Vele gezinnen hebben ook ervaren wat het met hun beleving doet om meer continu te ‘moeten’ samenleven. Vaak niet simpel, soms zelfs schrijnend. Voor al deze mensen heeft corona alvast hun ogen geopend voor bepaalde facetten van het leven waar men in de rush van elke dag aan voorbij ging.

De grote doorbraak van deze crisis is echter dat het beleid andere prioriteiten heeft gesteld. Corona heeft politiekers de moed gegeven om te doen wat echt nodig was en is. Ze zijn voorbij gegaan aan de groei van het BBP, aan het afbouwen van de staatsschuld, aan het beperken van werkloosheidscijfers,… Ze hebben gekozen om mensenlevens te redden en om een tsunami die het systeem van de zorg zou hebben weggespoeld te voorkomen. Ze hebben gekozen voor waarden (Plato indachtig?) : leven, zorg. In ieder geval is het een ommezwaai die kan tellen!

Het is een mijlpaal in onze geschiedenis. Hoe turbulent en lastig de gemaakte keuzes ook waren, ze worden een steunpunt voor onze toekomst. Er kan op teruggeblikt worden. Zie eens: onze politieke leiders zijn in staat om te kiezen, om voor andere waarden te gaan. Jawel, ze kunnen kiezen voor gezondheid van mensen, om een gezondheidssysteem te laten overleven. Prachtig!

Durf je, beste politieker, nu ook verder gaan? Van een negatief gemotiveerde keuze (de zorg niet in het honderd laten lopen) naar een positief gemotiveerde keuze: zorgzaamheid voor ons biotoop, gemeenschappen stimuleren om echt met elkaar te leven i.p.v. naast elkaar, een onderwijs dat kinderen doet opleven en ondernemen i.p.v. ze vol te stouwen met leerplandoelstellingen?

Het smeekt om verregaande beslissingen. Beslissingen die broederlijkheid, gelijkheid van rechten en vrijheid van denken stimuleren. Beslissingen die de fantastische creativiteit van de mens inzetten in een visionaire richting. En maatregelen die juist het unieke van ons mens-zijn verder helpen ontplooien i.p.v. een groot gedeelte van de mensheid in de overlevingsmodus te duwen. Er ligt ongelooflijk veel werk op de plank.

Positief georiënteerde beslissingen vragen veel moed, vragen om echt leiderschap. Dat is mijn wens voor 2021. En dan rijst de vraag naar wat daar voor nodig is. En dat is niet min. Want de politiek heeft deze oplossingen kunnen kiezen omdat ze voelden dat ze er het draagvlak voor was bij de bevolking. Politieke leiders worden gekozen door mensen. En dus hangt alles af van het bewustzijn van die burgers. De democratie staat of valt met het bewustzijnsniveau van de burger. Zo krijgt elk volk de leiders die het verdient.

En dus is de opdracht het bewustzijn van de mensen te verhogen te beginnen met… haar leiders. De cirkel is rond. Want draai of keer het zoals je wil. Mensen willen visie, geïnspireerd worden. Mensen willen leiders met uitstraling. Uit-stralen… dat moet dus van binnenuit komen. Een krachtig aanvoelen van waarden die geleefd worden en doorleefd zijn. Innerlijk leiderschap is geen luxe! Het is een vereiste. Daarover heb ik het in een volgend artikel.

corona zorgt voor doorbraak zoals deze zaadjes ontkiemen

Gratis e-book

 

Fijn dat we je op de website mogen verwelkomen!

Wil je nog een leuk extraatje ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief vol tips en inspirerende verhalen en download meteen het gratis NextStep e-book!

Schrijf je in